fbpx

Health Safety & Environmental Specialist

Health Safety & Environmental Specialist

East Serbia - Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac and other in the area.

Supervizor smene u proizvodnji

Supervizor smene u proizvodnji

Istočna Srbija - Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini.

Warehouse Supervisor

Warehouse Supervisor

East Serbia - Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac and other in the area.

Operater tehničar

Operater tehničar

Istočna Srbija - Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini.

Production & Maintenance Manager

Production & Maintenance Manager

East Serbia - Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac and other in the area.

Operater početnik

Operater početnik

Istočna Srbija - Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini.

Mikrobiolog

Mikrobiolog

Istočna Srbija - Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini.

Maintenance Engineer

Maintenance Engineer

East Serbia - Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac and other in the area.

Tehničar održavanja i pomoćnih postrojenja

Tehničar održavanja i pomoćnih postrojenja

Istočna Srbija - Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini

Tehničar kontrole kvaliteta

Tehničar kontrole kvaliteta

Istočna Srbija - Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini

Radnik na utovaru/istovaru Beograd

BELGRADE AIRPORT

Beograd

SARADNIK U PRODAJI NA AKTIVACIJI TRŽIŠTA/JOLLY

Coca-Cola HBC

Cela Srbija

Merchandiser

Coca-Cola HBC

Cela Srbija